Wij hopen dat u ten volle gebruik maakt van onze dienst en geniet van al zijn voordelen.

Als u een Qwiid maakt of er aan deelneemt, inlogt of op een andere manier gebruikt maakt van de dienst dan erkent u dat u kennis nam van deze gebruiksvoorwaarden en ze aanvaardde.

 1. De dienst moet gebruikt worden zoals die door ons is opgezet.

 2. De dienst en alle andere materiaal (merken, domeinnamen, handelsnamen, documentatie, ...) is de exclusieve eigendom van Qwiid Company. U moet deze eigendom respecteren en geen geheel of deel ervan kopiëren, veranderen of(door)verkopen.

 3. Zonder andere sancties of verweermiddelen uit te sluiten beëindigt het schenden van deze gebruiksvoorwaarden uw gebruiksrechten en kan het leiden tot het afsluiten van uw gebruikersaccount of van de toegang tot de dienst.

 4. We zijn erg trots op onze dienst. We hebben ons best gedaan om hoge kwaliteit te bieden. Het gebruik van onze dienst is niettemin op uw eigen risico. De dienst wordt aangeboden “zoals hij is” en “zoals beschikbaar”. Dit wil zeggen dat we geen gebrek aan dysfuncties (onderbreking, vertraging, veiligheidsfalen, fout) garanderen.

 5. Als een probleem opduikt, zullen we ernaar streven om nog beter te doen. De belangrijkste reden voor de afwezigheid van een garantie is uiteraard de beperking van aansprakelijkheid. Qwiid Company zal niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de dienst.

 6. Wij begrijpen dat het gebruik van de dienst kan betekenen dat u waardevolle gegevens bij de dienst indient. Daarom nemen we meerdere voorzorgen om die gegevens te beschermen en beveiligen. We raden u aan hetzelfde te doen omdat wij niet verantwoordelijk zullen zijn voor niet-toegestane toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens, noch voor de verwijdering, aantasting of gebrek aan bewaring van enige inhoud en andere communicatiegegevens die door onze dienst wordt bijgehouden over er langs wordt verzonden.

 7. Op geen enkel moment en op geen enkele wijze zal Qwiid Company aansprakelijk zijn voor de inhoud van de dienst en de meningen die gebruikers er uitdrukken. Qwiid Company verwerpt elk inhoud met van illegale, agressieve, discrimerende (racistische, homofobe, mysogyne, ...) aard.

 8. U begrijpt dat Qwiid Company derden (bijv. hosting partners) gebruikt voor de noodzakelijke voorzieningen ( zoals hardware, software, networking, storage, etc.) om de dienst aan te bieden .

 9. U verzekert dat alle registratie-informatie die u verschaft steeds geldig, correct en actueel is. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersaccount en paswoord. Registratie van gebruikersaccounts door bots of op een andere geautomatiseerde manier is niet toegestaan.

 10. Hoe we met privacy kwesties omgaan is uitgelegd in ons privacybeleid

  Voor het “ontdekkingsaanbod” worden nog volgende bijzondere voorwaarden aangemerkt:

  • Op de site die ter beschikking gesteld wordt kunnen ook accounts worden gecreëerd door Qwiid Company
  • Op de site kunnen door Qwiid Company accounts met administrator rechten worden gebruikt. In voorkomend geval is dat enkel in het kader van de ondersteuning van het aanbod aan de Klant en zal de Klant daarvan vooraf worden ingelicht.
  • De activiteiten van de Klant op de site kunnen statistisch worden bijgehouden en verwerkt door Qwiid company. Qwiid company zal deze informatie nooit aan derden doorgeven. Bovendien zal de Qwiid company de inhoudelijke informatie door de Klant ingevoerd in de Qwiid op geen enkele manier uit de databases die Qwiid daarvoor gebruikt halen.
 11. Als een gebruiksvoorwaarde ongeldig of niet afdwingbaar zou worden, zal dit geen impact hebben op andere gebruiksvoorwaarden.

 12. Deze gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Qwiid Company worden beheerst door Belgisch recht en zijn onderhevig aan de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken van Brussel.