Een Qwiid maken is erg gemakkelijk !

 1. Vul de volgende gegevens in
  • Het onderwerp van de Qwiid : dit zal de naam zijn waaronder de Qwiid wordt bewaard.
   Bijvoorbeeld: Zomervakantie
  • De vraag of vragen die het voorwerp uitmaken van een beslissing.
   Bijvoorbeeld: Waar naartoe ?
  • De voorstellen waarover de deelnemers hun mening zullen geven.
   Bijvoorbeeld: Noorwegen, Italië, Australië, ...
  • Zo u wil, de argumenten voor of tegen bepaalde voorstellen. Deelnemers kunnen zelf ook argumenten toevoegen.
   Bijvoorbeeld: Mooi weer, niet te ver, ...
  • Criteria die belangrijk lijken om de juiste beslissing te nemen (alleen voor een beslissingsmatrix). Deelnemers kunnen ook meer toevoegen.
   Bijvoorbeeld: Bereikbaar met de auto, wij spreken Nederlands, ...
 2. Alles valt in te stellen !

  Naargelang welke beslissing er moet worden genomen kan een keuze gemaakt worden tussen :

  • Het type vragen
   Open, gesloten, smart peiling, ...
  • Het type antwoorden
   Voor/tegen, schaal van 1 t.e.m. 10, Ja/Neen, percentage, ...
  • Identificatie van de deelnemers
   De namen van deelnemers kunnen voor andere deelnemers verborgen zijn of net zichtbaar
  • Het type deelname
   Het stemmen door deelnemers verplichten of net niet, het motivering van een stem door een argument verplichten of net niet, deelnemers verhinderen om zelf voorstellen of argumenten toe te voegen, ...
  • Het aantal fasen
   Verschillende deelname ronden naargelang de evolutie van de bijdragen
 3. De Qwiid verspreiden

  De tool geeft een deelnamelink om de stemmen van deelnemers te verzamelen en een observatielink om anderen toe te laten de Qwiid te volgen (zonder te kunnen deelnemen)

 4. Heeft iedereen deelgenomen ?

  De Qwiid is een rapport gevuld met stemmen en toegevoegde en uitgedaagde argumenten. Het is mogelijk te zien wie waarvoor stemde en vooral waarom ! Er rest alleen nog de beste beslissing te nemen rekening houdend met de deelnames.

In detail

 1. Algemene informatie over uw Qwiid invullen
  • Het onderwerp van de Qwiid: dit kan de vraag zijn of een bestandstitel als de Qwiid meerdere vragen groepeert.
   In het voorbeeld: "Welke auto moet ik kopen?"
  • Omschrijving (optioneel): Een beschrijving die het mogelijk maakt om de Qwiid in een context te plaatsen
   In het voorbeeld: "Ik wou graag een nieuwe auto kopen, ..."
  • Zichtbaarheid: Als het een privé, site-beperkte of publieke Qwiid is
   Privé : Alleen mensen die de link krijgen, hebben er toegang toe
   Site-beperkte : De Qwiid kan op de site worden doorzocht maar zal niet zichtbaar zijn in zoekmachines (Google, Bing, ...)
   Publieke : Er wordt naar de Qwiid verwezen op de site en in zoekmachines
  • Categorie: Als de Qwiid kan worden doorzocht (site-beperkte of publieke zichtbaarheid), moet deze aan een categorie worden gekoppeld
 2. [Optioneel] Kies algemene instellingen voor de Qwiid
  • Doelgroep: Handig als de Qwiid bedoeld is voor verschillende doelgroepen (IT-afdeling, marketing, ...)
   Maakt het mogelijk om dubbele Qwiid te onderscheiden
   De doelgroep wordt nooit getoond aan Qwiid deelnemers
  • Taal: de taal van de Qwiid-inhoud
  • Validatie vereist: Bepaalt of de inhoud (voorstellen, opties, ...) toegevoegd door de deelnemers kunnen direct aan alle deelnemers worden getoond of als ze vooraf moeten worden gevalideerd.
  • Preview toestaan: Bepaalt of deelnemers toegang hebben tot stemresultaten voordat ze deelnemen aan Qwiid.
  • Verplicht stemmen op elke vraag: Bepaalt of deelnemers hun deelname kunnen valideren zonder alle vragen te hebben beantwoord.
  • Authentificatie vereist: Bepaalt of deelnemers kunnen deelnemen met een anoniem account (zonder in te loggen).
   Alleen ingelogde accounts garanderen uniekheid van deelname.
  • Verberg gebruikersnamen: Hiermee kunt u de namen van de deelnemers verbergen.
   Voor iedereen: Noch de maker van de Qwiid, noch de deelnemers kunnen zien wie heeft deelgenomen.
   Alleen voor deelnemers: Alleen de maker van de Qwiid kan de namen van de deelnemers zien.
   In alle gevallen wordt aan de deelnemers een bericht getoond wat zichtbaar zal zijn.
  • Verberg het aantal stemmen: Bepaalt of het aantal stemmen (en dus de score) wel of niet aan deelnemers wordt getoond.
  • Beveiligd met een password: De Qwiid is alleen toegankelijk door het bijbehorende wachtwoord op te geven.
  • Fases: Hiermee kunt u de Qwiid in meerdere fasen programmeren en/of een datum (tijd) invoeren voor de start en het einde van deelname.
   Stemmen resetten: Hiermee kunt u de stemmen van deelnemers bij elke faseverandering resetten.
   Fase 1: Afhankelijk van de gekozen parameters is het mogelijk om voorstellen en argumenten aan de vragen toe te voegen.
   Fase 2: Wat de gekozen parameters ook zijn, het toevoegen van voorstellen en/of opties is tijdens de 2e fase niet meer mogelijk.
   Fase 3: Wat de gekozen parameters ook zijn, het toevoegen van argumenten is tijdens de 3e fase niet meer mogelijk.
 3. Kies het vraagtype
 4. Stel een open vraag
  • De vraag: het probleem waarvoor u een oplossing zoekt
   In het voorbeeld:"Waar moet ik mijn auto kopen?"
  • Toelichting: een beschrijving om de vraag te contextualiseren
   Bijvoorbeeld: "Ik vind het niet erg om veel kilometers te rijden om mijn auto te kopen als dat me een goede deal geeft ..."
  • De voorstellen: De verschillende opties om te overwegen
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer voorstellen toevoegen.
   De titel van een voorstel moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om het voorstel nader toe te lichten.
  • Het antwoordtype: In welke vorm wordt het voorstel gepresenteerd (0 tot 10, ja / nee, voor / tegen, ...)
   Het is mogelijk om binnen dezelfde vraag verschillende soorten antwoorden te gebruiken, maar het wordt niet aanbevolen
  • Argumenten: De voor- en nadelen van elke propositie
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer argumenten toevoegen.
   De titel van een argument moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om het argument in meer detail uit te leggen.
 5. [Optioneel] Kies de parameters van de open vraag
  • Stemmen verplicht: Bepaalt of deelnemers hun deelname kunnen valideren zonder deze vraag te beantwoorden.
  • Willekeurige volgorde: Bepaalt of de voorstellen voor alle deelnemers in dezelfde volgorde worden weergegeven of dat de weergavevolgorde per gebruiker verschilt.
   De voorstellen worden altijd in dezelfde volgorde weergegeven voor dezelfde deelnemer.
  • Voorstellen vergrendeld: Bepaalt of deelnemers voorstellen aan de vraag kunnen toevoegen.
  • Stem op elk voorstel: Bepaalt of deelnemers alle voorstellen in de vraag moeten beantwoorden.
  • "Geen mening" knop: Bepaalt of deelnemers "zonder mening" kunnen stemmen op de voorstellen
   Een stemming "zonder mening" heeft geen invloed op de score van het voorstel
  • Argumenten vergrendeld: Bepaalt of deelnemers argumenten aan proposities kunnen toevoegen.
  • Argument verplicht: Bepaalt of deelnemers ten minste één argument moeten invullen of selecteren voor de voorstellen waarop ze stemmen.
 6. Stel een gesloten vraag
  • De vraag: het probleem waarvoor u een oplossing zoekt
   In het voorbeeld: "Moet ik een gebruikte auto kopen?"
  • Toelichting: een beschrijving om de vraag te contextualiseren
  • Het antwoordtype: In welke vorm wordt het antwoord gepresenteerd (0 tot 10, ja / nee, voor / tegen, ...)
  • Argumenten: De voor- en nadelen van de gestelde vraag
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer argumenten toevoegen.
   De titel van een argument moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om het argument in meer detail uit te leggen.
 7. [Optioneel] Kies de parameters van de gesloten vraag
  • Stemmen verplicht: Bepaalt of deelnemers hun deelname kunnen valideren zonder deze vraag te beantwoorden.
  • Argumenten vergrendeld: Bepaalt of deelnemers argumenten aan de vraag kunnen toevoegen.
  • Argument verplicht: Bepaalt of deelnemers bij deelname minimaal één argument moeten invullen of selecteren.
 8. Maak een beslissingsmatrix
  • De vraag: het probleem waarvoor u een oplossing zoekt
   In het voorbeeld: "Welke auto moet ik kopen?"
  • Toelichting: een beschrijving om de vraag te contextualiseren
  • Het beoordelingstype: In welke vorm zullen de criteria worden gepresenteerd (0 tot 10, sterren, percentage, ...)
  • Criteria: De belangrijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van de beslissing.
   Het belang bepaalt het gewicht van het criterium voor het berekenen van de score van de propositie. Het belang is een waarde tussen "Geen belangrijkheid" (geen impact op de score) en "Verplicht" (als het criterium niet aanwezig is, zal de score zeer sterk worden beïnvloed).
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer criteria toevoegen.
   De titel van een criterium moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om het criterium nader toe te lichten.
  • Belangrijk: De criteria moeten zonder dubbelzinnigheid benoemd worden zodat de deelnemers correct kunnen stemmen.

   Als de vraag bijvoorbeeld de bestemming van een reis betreft, definieert u een criterium "Zonnig weer" in plaats van "Weer" aangezien niet iedereen hetzelfde idee van goed weer heeft.

   Op dezelfde manier, als u een auto wilt kopen, is het beter om het criterium "Goedkoop" te gebruiken in plaats van het criterium "Prijs" omdat door te stemmen op de " Prijs”-criterium, weten deelnemers niet of ze een hoge score moeten geven om te betekenen dat de auto duur is of juist goedkoop.

  • De voorstellen: De verschillende opties om te overwegen
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer voorstellen toevoegen.
   De titel van een voorstel moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om het voorstel nader toe te lichten.
 9. [Optioneel] Kies de parameters van de beslissingsmatrix
  • Stemmen verplicht: Bepaalt of deelnemers hun deelname kunnen valideren zonder deze vraag te beantwoorden.
  • Willekeurige volgorde: Bepaalt of de voorstellen voor alle deelnemers in dezelfde volgorde worden weergegeven of dat de weergavevolgorde per gebruiker verschilt.
   De voorstellen worden altijd in dezelfde volgorde weergegeven voor dezelfde deelnemer.
  • Voorstellen vergrendeld: Bepaalt of deelnemers voorstellen aan de vraag kunnen toevoegen.
  • Stem op elk voorstel: Bepaalt of deelnemers alle voorstellen in de vraag moeten beantwoorden.
  • "Geen mening" knop: Bepaalt of deelnemers "zonder mening" kunnen stemmen op de criteria voor elk voorstel
   Een stemming "zonder mening" heeft geen invloed op de score van het voorstel
  • Criteria vergrendeld: Bepaalt of deelnemers criteria aan de vraag kunnen toevoegen.
  • Keuze van weging: Bepaalt of deelnemers het belang van het criterium kunnen definiëren wanneer ze het toevoegen vanuit het deelnameformulier.
   De criteria die door de deelnemers worden toegevoegd, hebben standaard "geen belang" en worden daarom niet meegenomen bij het berekenen van de score van het voorstel.
  • Sorteren op gewicht: Bepaalt of de criteria worden weergegeven van meest belangrijk naar minst belangrijk.
  • Weergegeven gewicht: Bepaalt of het belang van de criteria aan deelnemers wordt getoond. Als dat niet het geval is, kunnen deelnemers niet weten welk criterium voorrang heeft op een ander.
 10. Maak een peiling
  • De vraag: het probleem waarvoor u een oplossing zoekt
   In het voorbeeld: "Een auto van welke kleur?"
  • Toelichting: een beschrijving om de vraag te contextualiseren
   Bijvoorbeeld: "Ik hou niet van lichtgekleurde auto's"
  • De opties: De verschillende opties om te overwegen
   Afhankelijk van de parameters van de vraag kunnen deelnemers meer opties toevoegen.
   De titel van een optie moet kort zijn.
   De beschrijving helpt om de optie in meer detail uit te leggen.
 11. [Optioneel] Kies de parameters van de peiling
  • Stemmen verplicht: Bepaalt of deelnemers hun deelname kunnen valideren zonder deze vraag te beantwoorden.
  • Willekeurige volgorde: Bepaalt of de opties voor alle deelnemers in dezelfde volgorde worden weergegeven of dat de weergavevolgorde per gebruiker verschilt.
   De opties worden altijd in dezelfde volgorde weergegeven voor dezelfde deelnemer.
  • Meerkeuze: Bepaalt of deelnemers meer dan één optie kunnen selecteren.
  • Opties vergrendeld: Bepaalt of deelnemers opties aan de vraag kunnen toevoegen.
 12. Controleer de Qwiid en valideer de creatie
  • Het voorbeeld stelt u in staat om de weergave van de verschillende vragen te bekijken.
   Als er meerdere vragen in de Qwiid staan, hoeft u alleen maar op de cijfers "1", "2", ... naast het label "Vraag" te klikken om van de ene naar de andere over te schakelen.